WRAKKENLIJST

Op de Haaksgronden zijn veel schepen vergaan, het juiste aantal is nauwelijks te bepalen. Op basis van verschillende bronnen, zoals boeken, verslagen en krantenberichten, heb ik een wrakkenlijst samengesteld. Deze lijst is onvolledig, maar geeft een aardig beeld van de grote en kleine scheepsrampen die zich hebben afgespeeld in dit zeegebied. Schepen die losgetrokken zijn en alsnog veilig in de haven zijn gekomen, heb ik niet in deze wrakkenlijst opgenomen. In de omschrijving is wat summiere informatie overgenomen. Bij veel strandingen is uitgebreidere informatie beschikbaar.

JaarNaam schipPlaats strandingOmstandighedenAfbeelding
1698HollandiaHaaksLinieschip Hollandia verging op 26 maart 1698. Het is niet duidelijk om welke Hollandia het gaat. Museum Kaap Skil vermeld op de site dat de Hollandia voor de Noordzeekust is vergaan in 1683. Mogelijk zijn er twee linieschepen geweest. De Hollandia die in 1683, dit was tevens het voormalig vlaggeschip van De Ruyter, en de Hollandia die in 1698 is vergaan. De foto komt van maritiemdigitaal en vermeld eveneens 1698. De Opregte Leydse courant doet melding van de stranding van de Hollandia op 28 maart 1698.
1729BurenHaaksHet schip Buuren afkomstig van China is op de Haacks verongelukt. Het volk is geborgen.
1736HillegomHaaksVOC schip Hillegom in februari 1736 aan stukken geslagen. Verder niets bekend.
1755Juffrouw AnnaHaaksIn de donkerheid van de mist op de zuidkant van de Haaks verongelukt. Het schip kwam van Frankrijk. Schip en lading verloren. In Den Helder spoelde nog een anker, wat gereedschap en enkele vaten wijn aan. Later werd bekend dat alsnog 350 oxhoofden wijn geborgen konden worden. Op Texel spoelde het memorie boekje van de schipper aan.
1766BoomrykNoorderhaaksOp 11 augustus 1766 strandt het schip Boomryk op de Noorderhaaks. Van de 46 bemanningsleden weten er 21 aan wal te komen. De overigen verdrinken. Zie ook artikel
Het vergaan van walvisvaarder Boomryk Hist. Ver. Texel maart 2000
1767HeroHaaksOp de Haax vastgezeild het Engelse fregat Hero geladen met hout. Het volk is aan land gekomen.
1770SchooteroogHaaksGeen omstandigheden bekend. Wordt genoemd in de resolutien van Holland deel 2.
1775Juffrouw WilhelminaHaaksHaarlemse Courant "Op Texel is aangespoeld een Achter End van een schip, genaamd de Juffrouw Wilhelmina 1764. Na gedagten in de gespasseerde storm op de Haax verbrijzeld. Na men zien kan is het een Vreemd maaksel."
1779De FortuinNoorderhaaksOp 25 april in de namiddag op de Noorderhaaks gebleven en verbrijzeld. De schipper en een van zijn zoons zijn verongelukt. Het volk heeft zich met de boot kunnen redden. Van de lading is niets geborgen.
1781Prins WillemNoorderhaaksHet verzeilen van de Prins Willem kwam door een navigatiefout en mis communicatie tussen de kapitein De Bruijn en de loods. Zie hiervoor apart artikel Het verzeilen van De Prins Willem
1781Sophia AlbertinaNoorderhaaksZweeds oorlogsschip met 64 stukken. Het schip had 554 man aan boord. Volgens het krantenbericht zijn er slechts 25 gered. Ze konden zich vastklampend aan houten delen drijvend houden.
1784De HoopZuiderhaaksHeden morgen is na het kappen van de grote mast, op de buiten bank van het strand even bewesten de Zuiderhaaks gestrand het fregat schip De Hoop komend van Suriname. Het schip is verloren. Het achterschip is stukgeslagen. Redders uit Huisduinen hebben met eigen levensgevaar op de middag in twee reizen 27 man geborgen. Het schip had een lading katoen aan boord.
1792DapperheitZuiderhaaksFregatschip De Dapperheit komend van Suriname gestrand en daarna verbrijzeld. De kapitein met elf mannen konden zich redden.
1793Anna MarthaZuiderhaaksAnna Martha verongelukt. Kapitein E. Azith.
1799HandellustNoorderhaaksHoekerschip. Kapitein Keat van Smirna. Het volk is geborgen lading is weg.
1799ApolloHaaksHet oorlogsschip uit 1794 was eigendom van de Royal Navy. Door een navigatiefout strandde het schip op de ondieptes bij de Razende Bol. De kapitein probeerde het schip nog te redden door alle kanonnen over boord te laten gooien en zo het schip lichter te maken, maar dit mocht niet meer baten. Het schip zonk diep in het zand weg. De opvarenden werden gered door een Pruisisch fregat.
1801SalyNoorderhaaksAmerikaans barkschip onderweg van Philadelphia naar Hamburg. Schip is verbrijzeld, deel van de lading aangespoeld op Texel.
1804Nicolaay en AnnaNoorderhaaksDeens brikschip. Na zwaar gestoten te hebben, is het vol water geraakt en is denkelijk weg. De equipage is geborgen.
1804EnigheidNoorderhaaksKapt. C. Paulsen schip geladen met stokvis. Van Bergen naar Napels.
1804RomneyZuiderhaaksEngels fregrat van 50 stukken, vastgeraakt op de Zuiderhaaks. Schip is ingenomen en bemanning krijgsgevangen gemaakt. De kapitein Colvill is uitgeruild tegen kapitein Bloys van Treslong die in Suriname krijgsgevangen was gemaakt.
1805ConcordiaNoorderhaaksVolgens rapporten van Texel, zouden op strand aldaar tussen Den Hoorn en Westen zijn aangekomen enig los katoen, Appel Chiaa, en ledige watervaten, denkelijk van het op de Haaks verbrijzelde schip Concordia. De Texelse schuiten zijn bezig de lading te bergen uit het schip.
1806WarrenZuiderhaaksAan de grond geraakt, Amerikaans Fregatschip Warren. De 16 koppige bemanning is door een loodsboot van boord gehaald.
1807PasfaficZuiderhaaksVan Helder word van den 12 dezer gemeld, dat in de gepasseerde nagt op de Zuiderhaaks is vervallen het Amerikaans schip Pasfafic. Het zelve is heden morgen over de Haaks heen gestoten en vol water. Door 7 loodsschuiten is het binnengesleept en op de Zuidwal ten anker gebracht. De lading betond uit wijn. Van de 12 man zijn er twee verdronken.
1807JaneNoorderhaaksOver de Noorderhaaks gestoten en vervolgens geheel verbrijzeld. Amerikaans brikschip. De equipage is geborgen.
1808De vrouw MagdalenaZuiderhaaksKomend van Lissabon, aan de grond gezeten en zwaar gestoten en daardoor lek geraakt. Er zijn zeven schuiten ingezet om te lossen om weer vlot te worden.
1809AlonzoZuiderhaaksLading bestond uit koffie, peper en katoen. Deze is gedeeltelijk geborgen. Bemanning is gered.
1810MinotaurNoorderhaaksEngels Koningschip van oorlog met 74 stukken kanon. Komend vanuit de Oostzee en op weg naar Plymouth. Bijna 500 man zijn omgekomen.
1811GrasshopperNoorderhaaksOorlogs brik is over de Haaks heen geraakt en daarna in beslag genomen.
1811ArchimedesNoorderhaaksVrachtschip gelijktijdig met de Grasshopper en de Hero. De Archimeds had vermoedelijk oorlogsmateriaal aan boord.
1811HMS HeroNoorderhaaksGelijktijdig met de Archimedes en de Grasshopper. Bijna hele bemanning is omgekomen.
Zie hiervoor apart artikel
1811ManillaNoorderhaaksWas uitgezonden om onderzoek te doen naar de verdwenen Grasshopper december 1811. Zie uitgebreide doc.
1817WilliamHaaksgrondenKap. Barker met zout van Liverpool naar Leer. De stuurman en de jongen zijn verongelukt, maar de kapitein en zijn matrozen gered. De jongen Henry is in Den Burg begraven. Zijn graf voorzien van een Engels gedicht is er nog.
1820ColumbusZuiderhaaksAmerikaans schip, de bemanning kon door loodschuiten naar Texel worden gebracht. Schip is geheel verbrijzeld.
1824De VreedeZuiderhaaksHet dorp Huisduinen bij Den Helder verloor op 14 oktober 1824 zes bewoners, die het waagden de opvarenden van het gestrande schip “De Vreede” te redden. Hun poging slaagde gedeeltelijk. Tien opvarenden werden gered, maar drie schipbreukelingen en zes redders verdronken. De collectieve verontwaardiging én bewondering bij ondernemers en notabelen in Amsterdam en Rotterdam leidde tot fondsenwervende acties voor de nabestaanden en de oprichting van een georganiseerd reddingwezen. De huidige Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij komt voort uit de initiatieven in 1824. (tekst KNMT)
1824Suzanne MariaZuiderhaaksBij de redding bleek dat vier van de vijftien bemanningsleden overgebleven waren. Deze waren in de fokkemast geklommen.
1825Willem IZuiderhaaksStraatdavisvaarder Willem I was een walvisvaarder. De stranding is bijzonder omdat dit de eerste echte reddingpoging is van de eindd 1824 opgerichte reddingmaatschappij. De redding verliep niet vlekkeloos. De reddingboot kon door de opgelopen zee tegen het duin niet uitvaren. Uiteindelijk is het toch gelukt een deel van de bemanning te redden. Uit deze reddingsactie heeft de reddingmaatschappij veel lering getrokken. Verder werd n.a.v. deze stranding er nogmaals opgewezen dat bij schipbreuken de bemanning reddingvesten (scaphanders) moeten dragen.
1825Betsy en CarolinaNoorderhaaksOp 16 december gestrand en in korte tijd verbrijzeld. Het schip voer op Batavia. Van de kapitein en enkele passagiers is niets meer vernomen. Een klein kistje,, denkelijk met wat papieren voor het gouvernement bestemd en enige brieven zijn bewaard. Onder de passagiers bevond zich de heer Henri George Certon, opziener over de landelijke inkomsten te Japara, eiland Java. Samen met zijn vrouw en dochter is hij op 'hartverscheurende' wijze omgekomen en worden bitter betreurd.
1835AlexanderZuiderhaaksTijdens het overladen van katoen van het gestrande schip naar een loodsschuit kwam er onverwachts uit het NO een stevige koelte op en een sterke stroom die de schuit zover in de branding voortstuwde dat deze omsloeg. Slechts een paar man kon gered worden.
1843VestaZuiderhaaksDe Vesta geladen met hout kwam geassisteerd door een loods en een groenlandse sloep met zeven man door het breken van een anker te vervallen bij het strand van Huisduinen. Vijf mannen in de sloep besloten naar de wal te roeien, maar de sloep sloeg in de branding om. Een twintigtal mensen die op het strand aanwezig waren vormden door elkaar een hand te geven een lijn waarmee ze de mannen aan wal wisten te brengen. Daarna werden de andere bemanningsleden van de Vesta gehaald, met de reddingbooot. Dit moest in drie tochten.
1848Martha of WaterfordTexel


ij Texel
Bericht Utrechtsche provinciale en stads-courant 28-06-1848.
Heden nacht is achter de westen op het eiland Texel gestrand het Engelse Schoonerschip Martha of Waterford, kapt. Joh. Fits Patrick, met eene lading spoorijzer van Cardiff naar Croonstadt. Van de equipage hebben zich door zwemmen gered de stuurman, twee matrozen en een jongen ; de kapitein en vier manschappen zijn bij de stranding verdronken.
1850GuadeloupeNoorderhaaksOp 11 november gestrand en verbrijzeld. Het Spaanse schip was vertrokken uit Havanna. Loodsboot 6 heeft verschillende opvarenden gered met gevaar van eigen leven.
1850Londen EagleNoorderhaaksGelijktijdig verongelukt met de Guadeloupe
1852StarlingNoorderhaaksIn de nabijheid van Kijkduin gestrand. Bij de redding was Klaas Duit betrokken.
1852Gezina JantinaFalgaKofschip. Toen redding met de reddingsloep niet lukte deed Cornelis Dito een touw om zijn middel, sprong in het water en wist zwemmend het schip te bereiken en de lijn over te brengen.
1853JustinNoorderhaaksFranse brik van Havre naar Petersburg. De lading bestond uit stukgoederen, grotendeels geborgen. Het wrak is voor f 70 verkocht.
1855EmanuelNoorderhaaksDe schoener Emanuel is in de nacht van 14 augustus gestrand. Het schip had een lading spoorhout en was onderweg van Rostock naar Cardiff. De bemanning, bestaande uit 9 koppen heeft zich in de sloep gered. Het wrak is daarna uit elkaar geselagen en verscheidene balken en een deel van de lading is aangespoeld.
1857NijverheidNoorderhaaksGebouwd in 1836 als Gouda Susanna. Gestrand en verbrijzeld op de Noorderhaaks bij mistig weer. Barkschip, met steenkolen onderweg van Northschields naar Cardiff. De bemmaning is waarschijnlijk omgekomen. Op Texel zijn zes lijken aangespoeld en een boot met de letters S.P.

NRC 261157
Nieuwe Diep, 24 november. Op de Noorderhaaks is gisteren middag, zoals bereids kortelijk gemeld, gestrand en totaal verongelukt een onbekende bark. Uit het op Texel aangespoelde wrakhout veronderstelt men, dat het een Bremer of Hamburger schip is geweest, met een lading rijst van Akyab (opm: Sittwe). Van de lading is nog niets aangespoeld, hetwelk deze mening versterkt. Kapt. J.W. Jager, voerende het schip (opm: schoener) de HANDEL, van Suriname alhier binnen, heeft gerapporteerd, dat twee van de masten met de zeilen aangeslagen, nog stonden. De loodsschuiten, die buitengaats de wacht hadden, de vorige avond alhier binnengekomen, hebben niets gerapporteerd.
NRC 271157
Rotterdam, 26 november. Aangaande de bark op de Noorderhaaks gestrand, wordt heden van Texel gemeld, dat aldaar was aangespoeld, een zwart geschilderd naambord, waarop met witte letters NIJVERHEID, en verder, dat volgens aldaar aangespoelde wrakhout, voorzien met koperen bouten, het een oud schip scheen te zijn geweest, dat belangrijk vertimmerd en waarschijnlijk met steenkolen of ballast beladen was. Nog waren van dat schip aan strand gekomen een grote boot, zonder naam, waarin zich twee lijken bevonden, een rond naambord, met wit geschilderde rand, waarin de letters S. P. en eindelijk een gedeelte van de tuigage, een stuk wrak, waaraan twee ankers en ketting, en enige vaatjes provisie, als snijbonen, augurken enz. De equipage is er hoogstwaarschijnlijk bij omgekomen. Op Texel liep het gerucht, dat aan Den Helder was aangebracht, het stuurrad van dat schip, waarop het woord Hamburg. Volgens de bovenstaande aangespoelde naamborden schijnt het schip, op de Noorderhaaks verongelukt, te zijn geweest: de Nederlandse bark NIJVERHEID, kapt. J.L. Mulder, toebehorende aan de heer S. Piek te Oudshoorn, van Newcastle met steenkolen naar Cadix gedestineerd. (opm: de NIJVERHEID, kapt. Mulder, lag 19 november zeilklaar te Newcastle met bestemming naar Cadix).
NRC 061257
Nieuwediep, 4 december. Het lijk van de bij het vergaan van de Nederlandse bark NIJVERHEID zo ellendig verongelukte kapt. Muller (opm: J.L. Mulder) is bij Texel aangespoeld en daar met eenvoudige plechtigheid bijgezet. Zie ook Marhisdata
1858Loodsboot no. 7NoorderhaaksHalverwege de 19e eeuw woonden op Texel niet veel loodsen meer. Er waren nog enkele particuliere loodsbedrijven. Dit waren de zg. Rinkelaars, kleine zeilboten die grotere schepen assisteerden bij het invaren. Rinkelaar nr. 7 had als schipper C. Buis. In de morgen van 7 oktober 1858 stond er een zware storm, maar toch moest Buis met zijn mannen er op uit om een schip het Marsdiep binnen te loodsen. Het liep helemaal fout. De loodsboot verging. Buis kon een sloep uitzetten en vluchtte daarmee naar een zandbank. Na een verschrikkelijke roeitocht wist de bemanning uiteindelijk Texel te bereiken. Deze geschiedenis is door Dekker beschreven in zijn boek over Den Helder in 1875. Mooier is het berijmde verhaal van B.R. de Breuk dat in 1868 verscheen. De opbrengst hiervan is gebruikt om gezinnen van loodsen te ondersteunen. Het stranden van de Texelse loodsboot no. 7 berijmd verhaal uit 1868
1858OnbekendNoorderhaaksEen Engelse brik, bestemd voor Rotterdam en beladen met steenkolen. De equipage bestaande uit 9 man en een vrouw heeft zich in de sloep gered en is door de loodsboot nr. 5 des namiddags alhier aan wal gebragt.
1859ScotiaNoorderhaaksEngels schip in stormachtig weer gestrand en uit elkaar geslagen. Het was onderweg van Fraserburg naar Hamburg met een lading haring. De bemanning bestaande uit vijf personen is met ontzettend veel inspanning door de loodsen Griek en Dijker uit de branding gered en in Nieuwediep aangebracht. De lading van 434 vaten gezouten Schotsche haring is op 28 november 1859 geveild.
1859GreetinaNoorderhaaksGroninger kofschip Greetina Hillechina. Onderweg met verfhout van Nantes naar Hamburg. Het schip is weg.
1860BoreasSchulpengatNed. Kofschip gevoerd door kap. De Boer gestrand in het Schulpengat.
1861JoannisZuiderhaaksGrieks schip, verbrijzeld op de Zuiderhaaks.
1861AlcyonNoorderhaaksRussisch barkschip. Gestrand en bij opbod en afslag verkocht voor f 310.
1861Urker schokkerOnrustSchipper knecht en jongen konden ternauwernood gered worden.
1861AmazoneNoorderhaaksDoor Urker vissers wordt gerapporteerd, dat door enigen hunner van tijd tot tijd wordt ontdekt een mast drijvenden met het onderte gedeelte naar boven, zittende het topend bepaald nog aan het tuig van een aldaar gezonken schip vast. Deskundigen vermoden, dat dit zeer goed de in het najaar van 1861 verongelukte Pruissische oorlogsbodem Amazone kan zijn, daar die bodem zeer waarschijnlijk op die hoogte op diep water zeilende of achter zijn anker is gezonken. Zij gronden hun opgaaf hierop, dat, tijdens het vergaan van het schip, de Pruissiche vlag op het strand bij Callantsoog is aangedreven, alzoo in de rigting van den gemelden nog drijvenden mast.
1862Anna JoaquinaOnrustSpaanse birk, nam een verkeerde koers en raakte op de Haaks in de kil nabij Onrust. Bemanning is aan land gebracht, schip kan niet worden afgebracht. De lading koffie, suiker en sigaren is overgelost en in Nieuwediep aangebracht.
1863BlossomNoorderhaaksEngelse brik. Vertrokken vanuit Newcastle. De bemanning met een boot het schip verlatende kon de wal niet bereiken. Ze zijn die nacht overgebleven op de zandplaat Onrust waar zij in vrees en beven de nacht moesten doorbrengen. Het schip is gedurende de nacht geheel verbrijzeld. 's Morgens vroeg begaf zich de manschap in een sloep op weg om de kust te bereiken. Maar geheel uitgeput slaagden zij daar niet in. De sloperlieden Jan en Jacob Stol, Klaas Molenaar en Lodewijk Schendelaar, die zich ter dezer tijd in hun vlet van wal hadden begeven, om assistentie te verlenen aan binnenkomende schepen bemerkten de mannen en konden ze allen behouden aan wal brengen.
1863Lady Mary StuartNoorderhaaksEngels schip geladen met steen. Bemanning van vijf man is gered. De Schager courant van 5 november 1863 doet hierover uitgebreid verslag.
1864AlpineNoorderhaaksSchoenerschip op weeg van Savanilla naar Bremen met een lading tabak, kina en verfhout.
1866Martina AdrianaNoorderhaaksTijdens de kerstdagen van 1865 strandde het schoenerbrik Martina Adriana door een dichte mist op de Noorderhaaks. Hoewel het een kalme zee was, sloeg het schip stuk en was verloren. De bemanning werd gered, de lading niet, deze bestond o.a uit cacao, katoen en suiker. Toen Frederik van der Vlis van de stranding hoorde, trommelde hij enkele maten bij elkaar en gingen met een vlet op de gestrande Martina af. Ze wisten suiker van het schip te halen en nog enkele andere zaken. Op de terugtocht naar Texel werden ze door de politie gepakt. Wat volgde was een rechtszaak en een zware gevangenisstraf met eenzame opsluiting. De memoires van Frederik van der Vlis geven een waardevolle inkijk in het rechtssysteem en het gevangeniswezen van die tijd.
1866Con. OscarNoorderhaaksZweeds brikschip geladen met hout komende van Sundswall en bestemd voor Havre.
1866RutherfordNoorderhaaksEngels birkschip. Onderdelen van het schip zijn geveild.
1867AddisonNoorderhaaksAmerikaans vaartuig onderweg van Soerabaija naar Amsterdam. Door stoomsleepboten reddingsactie ingezet, maar slechts zes personen konden gered worden. Negentien man een vrouw en kind zijn omgekomen. Volgens verhaal van een van de schipbreukelingen had de kapitein zijn vrouw en kind aan een lijn gebonden om hen zo goed mogelijk tot het opdagen van redding te behouden. Bij het vallen van de mast zijn zij echter weggeslagen en hebben zij met 19 schepelingen op noodlottige wijze hun dood in de golven gevonden
1867ClydeNoorderhaaksEngels schoenerschip onderweg van Carnarvon naar Hamburg.
1868AuroraNoorderhaaksNoors schip. Had de haven van Nieuwediep verlaten, maar door de mist verzeild geraakt. De 10 koppige bemanning kon worden gered.
1868OrpheusZuiderhaaksBremer bark met Amsterdam als bestemming. Een deel van de lading kon in Nieuwediep aangebracht worden. Bemmanning behouden.
1869FoamNoorderhaaksEngels vissersvaartuig.
1869NapoleonNoorderhaaksSpaans birkschip, bemanning kon worden gered. De grote massa drijvende kisten hinderde de binnenkomende stoomboot Ada van Holland.
1870Robert & AlexanderNoorderhaaksKopervast Engels barkschip onderweg met rijst naar Bremen.
1870ThornleyNoorderhaaksDe bemanning heeft zich gered en op Texel aangeland.
1871Time is MoneyNoorderhaaksNederlands schoenerschip onderweg van Plymouth naar Stettin.
1871CarolineZuiderhaaksGestrand als gevolg van een dikke mist. De bemanning heeft zich met een sloep kunnen redden. Het schip is verbrijzeld.
1871JohannaNoorderhaaksTijdens de sneeuwstorm is de ankerketting gebroken van het Duitse brik. Schip is op drift geraakt en op de Noorderhaaks vastgestoten.
1871AustraliëNoorderhaaksHet ontstoken noodvuur door het schip was zo indrukwekkend dat hiervan uitgebreid verslag is gedaan. De passagiers waren soldaten uit Indie. De opvang gaf wat commotie omdat gedacht werd dat het kolonialen waren en daarom geweigerd logies te geven.
1871SocietatNoorderhaaksGeladen met vruchten onderweg naar Hamburg. Op de Haaks verbrijzeld.
1871Generaal ChamberlainNoorderhaaksGroot Amerikaans driemast schip. Bemanning kon worden gered met uitzondering van een uitgezette sloep. Deze werd omgekeerd teruggevonden. Bij Texel is een lijk aangespoeld.
1872Landy CuendolinNoorderhaaksEen man verdronken, schip en lading is verloren.
1873SveaNoorderhaaksDuits schip. Goederen en scheepsinventaris zijn aangebracht.
1873ToekomstNoorderhaaksInventaris bij publieke verkoop verkocht.
1873EmmaNoorderhaaksEngels schoenerschip, geladen met zout komende van Raneorn, bestemd voor Harlingen. De bemanning van vijf man is gered.
1873RewardNoorderhaaksGestrand, geladen met steenkolen. Het volk is door loodsboot no. 7 gered schipper Kok.
1873Köning Wilhem INoorderhaaksDuits stoomschip met totaal 160 mensen aan boord waaronder 75 passagiers aan boord waaronder een aantal kinderen. Het schip strandde op het strand bij Huisduinen, vlak onder de vuurtoren (oude toren). Klaas Duit heeft meegewerkt aan de redding. (Zie boek van der Hilst).
1874AlafusoNoorderhaaksItaliaans barkschip.
1875PresentZuiderhaaksOnderweg met hout van New York naar Hamburg. Schip is geheel verbrijzeld. De opvarenden 15 in getal waaronder een vrouw zijn drijvend op een gedeelte van een dek door vletterlieden uit he water gevist.
1875Onbekend wrakOnrustZondagmiddag zag met op Onrust een groot wrak zitten. Vletterlieden konden vanwege de hoge branding het wrak niet bereiken. Vermoedelijk is de hele bemanning vergaan. Op de Haaks zijn enkele mandjes gevonden waarin lijnzaak. Vermoedelijk was het een Italiaans schip. Schelpenvissers die daags daarna op Onrust waren hebben op enige afstand en ra boven water gezien. Verder werd een lijk gevonden, met slechts één bovenkleedstuk. Men vermoedt dat de verongelukte zwemmende Onrust heeft bereikt.
1876SkjoldNoorderhaaksNoorse schoener.
1876PondicheryNoorderhaaksFranse bark met een lading Salpeter van Iquiqui naar Hamburg. Bemanning gered, maar kapitein en loods niet. Deze hebben zich (als laatste) in een sloep willen redden die door een stortzee als een veer werd weggeworpen en beiden kwamen deerlijk om.
1877PaulNoorderhaaksNoordduitse schoener met dakpannen en stenen van Antwerpen naar Koningsbergen.
1877OnckoNoorderhaaksNederlands schoenerschip.
1877DW ChapmanZuiderhaaksGroot Amerikaanse driemaster. Vastgelopen op de Zuiderhaaks. Door het voortdurend stampen is het lek geslagen en vol water gelopen. Deoor sleepboot Stad Amsterdam is hulp verleend, met veel moeite kon de bemanning van boord gehaald worden. Het schip was verbrijzeld en veel wrakdelen dreven rond op zee. Daags daarna spoelden vaten peteroleum aan.
1877SS NigerSchulpengatHet stoomschip SS Niger, onderweg naar Londen met een lading graan, was bij een hevige noordwesterstorm op 23 november 1877 ter hoogte van paal 1 gestrand. Alle opvarenden zijn met de reddingsvlet van Huisduinen aan de wal gebracht. In 1901 was het wrak geheel verzand en heeft men de wrakton, die er bij lag, opgenomen.

1877Dauntless of YarmoethNoorderhaaksEngelse vissloep.
1877Nord LysetNoorderhaaksRedding waarbij Coen Bot grote rol speelde. Volgens getuigschrift werd zeer zelden een redding beproefd welke kans zo hachelijk scheen, vooral toen de reddingsboot, bevracht met de kostbare last van 36 mensen te midden van de felste branding door de wordende oceaan werd omgeworpen.
1878DiewerkeNoorderhaaksNederlandse brik.
1879Black PrinceZuiderhaaksEngels barkschip.
1879ZenithNoorderhaaksEngelse vissmak.
1879PallasZuiderhaaksEén van de grootste stoomschepen van de Kon. Ned. Stoombootmaatschappij gebouw in 1871. Volgens de Sumatra krant zijn er geen lijken gevonden, maar alle 20 bemanningsleden zijn omgekomen. De lading bestond uit ongeveer 1900 ton granen, boekweit en meel.
1879St. JanNoorderhaaksNoordduits barkschip, bemanning van 14 man is door twee loodskotters aangebracht.
1880Gustav St. OscarZuiderhaaksKapt. Hackman met petroleum van New York naar Bremen. Het schip is verloren.
1880Dahomey (Dagomey)NoorderhaaksDe Dahomey gebouwd op de werf Richardson, Duck en Co in Stockton verging op 20 september 1880 terwijl het met een lading tarwe op weg was van Riga naar het Britse Seaham. Delen van het wrak zijn in 2013 nog aangetroffen op de Razende Bol.
1881EmilieNoorderhaaksNoorse birk naar Sundsvall bestemd weigerde te wenden en is vervolgens gestrand op de Razende Bol. De equipage bestaande uit negen man is door de reddingboot gered.
1881TorstenNoorderhaaksRussische bark, schip is mastloos en totaal verloren. Bemanning door reddingboot gered.
1882Gulf of PanamaNoorderhaaksEngels stoomschip met een lading rijst op weg naar Bremen op 29 oktober vergaan op de Noorderhaaks (Pannekoek). Van de 27 koppige bemanning zijn er 22 door het omslaan van twee boten in de branding omgekomen. Het relaas van een overlevende kwam later in de krant. De scheepvaart heeft lang last gehad van het wrak. Een Urker visser kwam met wrak in aanraking waardoor het lek raakte en zonk. Het zoontje van de visser vond de dood.
1882HudikswallNoorderhaaksZweeds barkschip. Al de opvarenden verlieten het schip in twee boten, maar zouden door de hevige branding, de felle stroming en gebrekkige hulpmiddelen ongmogelijk land hebben kunnen bereiken en zouden zeker op Onrust zijn geworpen indien zijn niet waren opgemerkt door enkele vletterlieden.
1882AlexandreZuiderhaaksEngels barkschip. Over de toedracht niet veel bekend. Is gedeeltelijk verbrand. Het schip had petroleum aan boord.
1882HD 3NoorderhaaksEen Urker visser is op het wrak van de Golf of Panama gekomen lek gestoten en gekenterd. Twee zoons zijn om het leven gekomen.
1883UlvaNoorderhaaksEngels barkschip
1883BalthasarNoorderhaaksOosterijks barkschip werd op 13 december door een loodskotter opgemerkt. Het schip was mastloos en trok door noodseinen de aandacht. In twee tochten werd de bemanning van de bark gehaald. Twee van de elf bemanningsleden zijn verdronken. Enkele uren na de redding strandde de bark op de Razende Bol en sloeg uit elkaar.
1885Mary EmmaNoorderhaaksEngelse schoener door dikke mist gestrand. Bemanning van vijf man hebben het schip verlaten.
1884SapphireNoorderhaaksStoomschip geladen met katoen.
1885ChepicaNoorderhaaksEngels barkschip van Haïti met roodhout naar Hamburg. Bemanning gered, lading geborgen.
1887PremudaNoorderhaaksOosterijks barkschip. Tijdens een hevige stormbui uiteengeslagen. De lading petroleum en wrakhout spoelt aan het strand en wordt opgevist en geborgen. De bemanning van 14 koppen met reddingboot gered.
1887FernandusNoorderhaaksBelgische kotter. Allen werden uitgeput en doornat in de reddingboot opgenomen en later behouden alhier aangebracht. Onder de geredden bevond zich een knaap, die de reis als passagier meemaakte.
1887RenownZuiderhaaksDuitse Bark stootte lek op de Zuiderhaaks. In drie reddingsacties is de 25 koppige bemanning van boord gehaald. Met deze reddingsactie heeft de befaamde Dorus Rijkers naam gemaakt, maar ook vele anderen reddingwerkers waren bij deze reddingactie betrokken. De redding van de Renown wordt vaak genoemd als de meest imposante reddingoperatie op de Haaksgronden. De stoomsleper Hercules speelde bij de redding een belangrijke rol.
1888HoratioNoorderhaaksOpregte Haarlemsche Courant 19-11-1888. Texel, 16 Nov. Het op de Razende Bol gestrande stoomschip is genaamd Horatio en wordt gevoerd door kapt. Brough; het heeft een roden schoorsteen met zwarten bovenrand en zit grootendeels onder water. Het stoomschip is bestemd van Schotland met steenkolen naar Hamburg. Vier man der equipage zijn alhier geland, terwijl 9 man worden vermist. Nieuwediep, 16 November. De sleepboot Hercules is met de reddingboot op sleeptouw naar de Razende Bol vertrokken ter assistentie van het aldaar gestrande stoomschip. Later bericht. De reddingboot is terug en rapporteert dat het stoomschip grootendeels gezonken en door de bemanning verlaten was.
1889Tehodor BeherendNoorderhaaksGisteren is te Texel aangedreven het lijk van kapitein Baptist van het Duitse barkschip Theodor Behrend welke bodem in het begin der vorige maand op de Noorderhaaks werd verbrijzeld en waarvan slechts een 5 tal schipbreukelingen kon worden gered. Op het lijk bevond zich een gouden horloge en een portefeuille met papieren.
1889Scottish FairyNoorderhaaksNa stranding en redding is het schip opengebroken en de luxe kajuit leeggeroofd.
1889JohannesNoorderhaaksDuits barkschip. Heeft na stranding f 56 opgebracht.
1889NewhamNoorderhaaksEngels stoomschip geladen met katoen. De restanten zijn later opgeblazen met dynamiet waarbij veel ansjovis boven kwam drijven.
1890LeopoldshallNoorderhaaksDuit barkschip geladen met petroleum onderweg naar Hamburg. Lading van 500 vaten is overboord gegooid.
1890ElstowNoorderhaaksEngelse stoomer op weg van Norfolk naar Bremen, gestrand op Noorderhaaks. Door dikke mist werd het gestrande schip niet door de kustwacht opgemerkt. De reddingboot had door het vele ijs rond de kust moeite om in ruim water te komen. Uiteindelijk is het gelukt om in twee vaarten de bemanning te redden.
1890RohillaZuiderhaaksBarkschip. Vissers hebben veel last gehad van het wrak.
1891TuscarNoorderhaaksEngels stoomschip geladen met katoen. Zonk op 31 december 1891. Geen slachtoffers.
1893Lucy MarchNoorderhaaksEngelse schoener geladen met leien. Het schip is vol water gelopen en verloren. De bemanning is veilig aan land gebracht.
1893WandleNoorderhaaksEngels stoomschip gestrand op de Razende Bol. In twee gevaarvolle tochten wist de reddingboot de uit 23 man bestaande equipage van het schip te halen en op de sleepboot Hercules te brengen.
1897PallasZuiderhaaksEén van de grootste stoomboten van de Kon. Ned. Stoombootmij. De lading bestond uit ongeveer 1900 ton graan, boekweit en meel.
1898HarrowZuiderhaaksDoor een dikke mist op de Zuiderhaaks gestrand. Het stoomschip was geladen met katoen. Enkele uren later strandde op ongeveer dezelfde hoogte de Samora. Het schip lag hoog op de gronden en was lange tijd een belemmering voor de scheepvaart.
1898MentoneEijerlandse gatNoors barkschip van Savannah onderweg naar Hamburg met een lading hars en terpetijn. Is gekapseisd op 7 januari 1898, waarna het schip gesleept kon worden. Tijdens de sleep is het schip lek geraakt en gezonden. Een deel kon geborgen worden.
1898ZamoraZuiderhaaksStoomschip vastgelopen op de Zuiderhaaks. De vier opvarenden konden gered worden. De Zamora was zinkend, maar kon uiteindelijk toch weggesleept worden. Het schip is naar Dover overgebracht.
1899HD 69HaaksgrondenDe botter HD 69, schipper Van der Heiden is in het Kaap- en Molengat omgeslagen. De opvarenden zijn ongetwijfeld verdronken.
1904HD 2ZuiderhaaksIn de storm van 6 oktober 1904 omgeslagen. De HD 2 was een visbotter. De opvarenden zijn waarschijnlijk verdronken.
1906SerbiaZuiderhaaksSchip was op 12 januari uit Le Havre vertrokken. Na het passeren van Scheveningen ging de kapitein ter kooi. Hij gaf de stuurman opdracht te waarschuwen als het licht van Kijkduin in zicht zou komen. De stuurman deed dit echter niet. Het schip raakte vast op de zandgronden Zuiderhaaks. Het lukte niet om het schip op eigen kracht weer vlot te krijgen. De reddingboot Dorus Rijkers werd uitgezet, maar omdat het weer wat verbeterde kreeg de bemanning geen toestemming van de kapitein om het schip te verlaten. Later op de dag werd de bemanning alsnog van boord gehaald. Berging van het wrak bleek later uitgesloten. Het schip was niet meer te redden.
1907Ninian PatonNoorderhaaksVrachtschip onderweg van Antwerpen naar Stocholm, beladen met stukgoed, vergaan in storm op 3 december 1907. Wrak staat rechtop met de boeg naar het westen.

1907WooltonNoorderhaaksDoor storm gestrand en uiteengeslagen. Een dag later spoelden 3 lijken aan, en weer twee dagen later het lijk van een andere zeeman drijvende op een kruken reddinggordel. Het schip kwam waarschijnlijk vast te zitten aan de mast van de Serbia een wrak. Een loodskotter had op dat moment de kapitein van de Woolton gesproken, maar hulp werd geweigerd met als gevolg dat de Woolton met man en muis verging.
1908VoltaNoorderhaaksKomend van Calabar en op weg naar Hamburg met een lading palmolie en palmpitten. De sleepboten Hercules en Atlas waren uitgerukt met de reddingboot. Volgens het krantenbericht bestond de bemanning uit 31 man onder wie enige negers. Deze zijn allen gered.
1908BencliffNoorderhaaksGeen verdere bijzonderheden bekend.
1908PerseveranzaNoorderhaaksGeen verdere bijzonderheden bekend.
1908TurboZuiderhaaksGeladen met petroleum.
1908RomaNoorderhaaksItaliaanse driemastschoener.
1911BelfriedeNoorderhaaksDuitse stalen schoener geladen met klei. De equipage bestaande uit 6 man kon met veel moeite door de reddingboot van boord gehaald worden. Het schip is verloren.
1916Onderzeeboot E17NoorderhaaksDe HMS E17 is nog maar slechts enkele maanden oud als de Engelse onderzeeer uit de koers raakt en op de Haaksgronden vastloopt. het is 16 februari 1916. De E17 is een onderzeeër uit de Eerste Wereld Oorlog en werd in serie gebouwd. De E-17 was bewapend met enkele torpedobuizen een 12 pounder boordgeschut en op weg naar Skagerak toen het uit de koers raakte. Op de zandgronden gestrand kreeg de onderzeeër averij aan het schroefblad. De volledige bemanning kon gered worden en werd geinterneerd. Het wrak van de E17 werd ontdekt toen een Texelse garnalenvisser kotter TX 50 op vastliep. Inmiddels is de E17 een gewild duikobject. Het ligt op een diepte van ongeveer 15 meter. De bronzen commandotoren is geborgen en gerestaureerd en staat voor de ingang van het onderzeebootmuseum in Gosport.
1917SuzannaNoorderhaaksStalen Katwijks vissersschip KW 57 op 4 oktober 1917 gestrand. Nadat de schipper noodsignalen had afgegeen vertrok de reddingboot en enkele loodsboten. Ondanks het slechte weer konden de zes bemanningsleden met een vlet van boord gehaald worden. Het schip is vergaan.
1926PerdreauHaaksgrondenDe Perdreau was een Frans stoomschip. Het strandde op de Haaksgronden en maakte snel water. Aanvankelijk werd aangenomen dat het schip, dat op weg was naar St. Petersburg, geladen was met kolen. Het bleek echter sterke drank te zijn. Een duiker van Wijsmuller heeft het wrak doorzocht. De kisten met gedistilleerd waren al de zee op gedreven. Er zijn 424 kisten met drank geborgen uit het smokkelschip.
1926Hr. Mr. StierHaaksgrondenHet ramschip Stier is evenals haar 3 zusterschepen Schorpioen, Buffel en Guinea nimmer ingezet voor oorlogsdoeleinden. De Stier is in 1908 ontwapend en opgelegd en is in 1915 door de Rijkswerf in Den Helder als magazijn in gebruik genomen. In 1925 werd het schip in de positie waar het nu ligt, gebruikt voor oefeningen met bommen uit vliegtuigen. De opstekende delen werden in augustus en september 1930 door marineduikers met springstoffen opgeruimd.

1928EugeniaZuiderhaaksGrieks stoomschip. Sloeg tegen de dijk aan en bleef daarna even vastzitten op de Zuiderhaaks. Door de ruwe golven stootte het eroverheen en dwaalde via het Molengat richting Den Helder. Bleef uiteindelijk vast zitten op de dijk.
1933HD7SchulpengatMotorbotter HD7 werd op 26 september 1933 aangevaren door onderzeeboot O13. De O13 kwam juist van een oefening terug. De belichting van de motorbotter viel samen met de belichting van een tegenliggend marineschip hierdoor kon de onderzeeboot de botter niet zien met een als gevolg een aanvaring. De drie bemanningsleden konden overstappen op de onderzeeer, de botter zonk binnen enkele minuten.
1934Charles-JoséNoorderhaaksIn de nacht van 4 op 5 oktober 1934 kwam door een hevige storm het Belgische stoomschip Charles-José in grote problemen. Op dat moment voer het schip in de nabijheid van Lichtschip Haaks. Op geleide van de uitgezonden noodsignalen maakte sleepboot Utrecht een moeilijke tocht gemaakt naar Lichtschip Haaks, maar het in nood verkerende schip werd niet aangetroffen. Het nabij gelegen Duitse stoomschip meldde dat het wrakstukken zag drijven in de buurt van lichtschip Haaks. Later werd ook hulpgeroep gehoord, maar door de duisternis werden geen personen gevonden.
1935MenjaNoorderhaaksZweeds schip in 1903 gebouwd. Na stranding weigerde de kapitein en een aantal bemanningsleden aanvankelijk het schip te verlaten.
1940Hr. Ms. Johan Maurits van NassauHaaksgrondenTijdens de Duitse aanval op Nederland in 1940, lag de Johan Maurits op de rede van Vlissingen. Tijdens de eerste dag van de Duitse aanval, op 10 mei, wist het schip een van de Duitse vliegtuigen die mijnen legde bij Vlissingen neer te schieten. In de namiddag van 10 mei kreeg het schip orders om op te stomen naar Hoek van Holland. Kort na de aankomst in Hoek van Holland werd deze order herroepen en moest het schip terug naar Vlissingen, maar omdat de schroef van het schip bij het uitvaren van de haven verstrikt raakte in het anker van een boei werd de nacht doorgebracht in de haven van Hoek van Holland. De dag erna kreeg het schip de opdracht op te stomen naar Den Helder. Op 13 mei werd het schip door een Duits Heinkel-vliegtuig aangevallen, waarbij het geen schade opliep. Aangekomen op de rede van Den Helder kreeg het schip de opdracht op te stomen naar de Texelstroom om vanaf daar de kop van de Afsluitdijk onder vuur te nemen. Op 14 mei werd door de Johan Maurits de Duitse batterij bij Kornwerderzand onder vuur genomen. Later die dag ging het schip verloren bij een luchtaanval bij Callantsoog terwijl het schip probeerde uit te wijken naar het Verenigd Koninkrijk. Hierbij kwamen 17 bemanningsleden om. (bron Wikipedia)
1940ParanaguaZuiderhaaksDe Paranagua was gevorderd door de Duitsers en liep op 5 december 1940 op een mijn. De opvarenden zijn gered door Dorus Rijkers.
1942SS RuthNoorderhaaksHet schip, gebouwd in 1911, is een van oorsprong Noors schip. Sinds 1935 was het eigendom van de Zweedse kapitein Leopold Glücksman en voer het onder Zweedse vlag. Het koopvaardijschip voer in de nacht van 7 op 8 mei 1942 met kolen in een Duits konvooi tussen Rotterdam en Gothenburg. Het stoomschip komt die nacht in het vizier van Engelse gevechtsvliegtuigen van de RAF Coastal Command. Zij bombarderen het vrachtschip waarna het zinkt. Sindsdien ligt de Ruth op de bodem nabij de Razende bol. Over de opvarenden - er was plek voor zo’n 100 bemanningsleden - is opmerkelijk genoeg niets terug te vinden. Op 28 november 2019 komt de UK 165 Lummetje in de problemen. Het net blijft vastzitten aan het wrak van de SS Ruth. De Urker kotter kapseisd, Pas dagen later kunnen duikers afdalen naar de kotter. De lichamen van bemanningsleden worden gevonden in de stuurhut.
1944MaasburgZuiderhaaksIn 1940 door de Duitsers gevorderd om dienst te doen als transportschip voor de geplande operatie Seelowe. Op reis van Rotterdam naar Hamburg in 1944 op een mijn gelopen. Het beschadigde schip werd daarna door een geallieerde luchtaanval nog verder beschadigd en zonk nabij de Zuiderhaaks. De bemanning had op dat moment het schip al verlaten.
1945HD56Razende BolDe botter HD 56, die in de oorlogsjaren gefungeerd heeft als onderkomen voor een gevluchte familie, die in Den Helder het gevaar liep door de vele bombardementen getroffen te worden, vond op 1 November 1945 een einde op de Razende Bol, waar het in de mist aan de grond raakte. Door het beddengoed in brand te steken heeft de schipper met zijn knecht de aandacht weten te trekken van de kustwacht, die de reddingboot waarschuwde waardoor zij gered werden.

1945Loodsvaartuig nr. 12HaaksgrondenIn Duitse dienst gezonken tijdens slechte weersomstandigheden op 17 januari 1945.
1947LilianNoorderhaaksDoor zware mist werd de Lilian belemmerd in het zicht en strandde op de Noorderhaaks. Bovendien raakte het lek in het achterschip waardoor het water maakte. De bemanning kon met grote moeite door de Dorus Rijkers gered worden van het Deense schip. Het schip is verloren.
1950KarhulaNoorderhaaksHet 2.214 ton metende en 93 meter lange vrachtschip was op weg van het Finse Hängo naar Port Saint Louis aan de Rhône. De bemanning bestond uit 26 koppen maar later bleken er ook 3 verstekelingen te zijn. Rond 1.30 uur raakte het schip in een hevige storm noordwest van Texel door onbekende oorzaak lek en maakte snel slagzij. Ondanks voortdurend pompen zoog de cellulose en het pulp het water gretig op waardoor het schip steeds meer slagzij maakte. Om 6.10 uur zond de telegrafist een SOS uit dat Scheveningen Radio oppikte. De Dorus Rijkers uit Den Helder, sleepboot ‘Holland’ van rederij Doeksen, alsmede de Vliegbasis Valkenburg werden gealarmeerd. Om 7.35 uur kwam een tweede SOS van de Karhula met het bericht dat de bemanning het schip ging verlaten met de reddingboot.
Rond 8.15 uur zonk het vrachtschip. Slechts 4 opvarenden wisten in de boot te komen. Zij slaagden er gelukkig nog in om 14 man uit zee te halen en in veiligheid te brengen. Om 8.30 uur ging een Mitchell verkenningsvliegtuig van de Marine Luchtvaartdienst vanuit Valkenburg op zoek naar het schip. Na drie kwartier zoeken vond de Mitchell de wrakstukken en de reddingboot met drenkelingen ter hoogte van de Haaksgronden. De Dorus Rijkers die door de Mitchell naar de rampplek werd geleid nam de overlevenden aan boord en bleef nog uren zoeken. Tien bemanningsleden en later bleek één verstekeling bleven echter onvindbaar.
Half februari vond het Amerikaanse s.s. ‘Christan Bergh’ ten noorden van Ameland de brug en het kompas van de Karhula.
1953Victoire RogerNoorderhaaksVissersschip dat door een harde wind vast was gelopen. Bemanning is opgepikt door de Prins Hendrik van de KNZHRM.
1956SirabuenNoorderhaaksNoors cargoschip.
1960HarpalionNoorderhaaksDoor een fout werd de vuurtoren aangezien voor het lichtschip Haaks. Hierdoor gestrand bij Huisduinen. Schipper Bot van de gearriveerde reddingboot Prins Hendrik kreeg van de Engelse kapitein het verzoek om stand-by te blijven want de bemanning wilde nog niet van boord. Dit zou echter niet lang duren want door de steeds slechtere weersomstandigheden werd de toestand aan boord er niet beter op. De kapitein verzocht daarom de helft van de bemanning van boord te halen. Onder moeilijke omstandigheden haalde schipper Bot 21 man van boord en vertrok met de geredden naar Den Helder. Nadat deze mensen veilig aan wal gebracht waren keerde de Prins Hendrik weer terug naar de Harpalion.
Aan boord van de Harpalion was inmiddels de lekkage onder controle gekomen en het binnengedrongen water weggepompt. Na het mislukken van de eerste afsleep poging werd nog diezelfde avond een nieuwe poging ondernomen om het schip vlot te trekken. Toen de vloed opkwam begonnen de sleepboten te trekken en om 22.00 uur begon het schip los te komen. Kort daarna meldde de kapitein van de Stentor dat de Harpalion vlot was gesleept. Achterstevoren werd het schip naar zee gesleept en met 2 sleepboten voorop en 1 achterop werd koers IJmuiden gezet. De volgende morgen werd de Harpalion IJmuiden binnengesleept.
1962NautilusNoorderhaaksHet toentertijd 40 jaar oude stoomschip Nautilus was onderweg met een lading van 4000 ton kolen naar Delfzijl, toen het in een zware storm terecht kwam. Doordat de luiken van het voorruim waren weggeslagen, is het schip snel volgelopen en was het niet meer te redden. De bemanning heeft met 2 sloepen het schip verlaten maar daarbij is 1 sloep omgeslagen en de andere tegen de scheepshuid kapot geslagen. Ondanks dat er veel hulp in nabijheid was, heeft slechts 1 van de 24 opvarenden het er levend afgebracht.
1965FriesenlandHaaksgrondenDuitse kustvaarder gestrand op de Haaksgronden. Door de zeer hoge grondzeeen kon de reddingboot aanvankelijk het schip niet bereiken. Een ingezet vliegtuig stelde later vast dat er geen bemanning meer aan boord was. De bemanning bleek met een sloep te hebben verlaten. De sloep was in de zware zee omgeslagen. Enkele opvarenden konden gered worden. Drie anderen verdronken.
1967Maartje UK 223NoorderhaaksVissersschip Maartje (UK-223) liep tijdens een storm op de Noordehaaks vast. Het schip maakte slagzij, spleet en sloeg uiteindelijk om. Alle bemanningsleden kwamen om.

1975 Hasco IINoorderhaaksDuits plezierjacht vastgelopen op een ander wrak op de Razende Bol. De redding van de zeezieke bemanning werd bemoeilijkt doordat de reddingboot niet dicht genoeg bij het jacht op de zandplaat kon komen. Een vlet werd uitgezet, met drie bemanningsleden. De vlet heeft
het vastgelopen jacht niet kunnen bereiken, maar kwam
door een bijzonder hoge breker dwars in de branding te liggen. Eén van de opvarenden heeft het overleefd, maar twee andere bemanningsleden kwamen hierbij om
het leven. Het is een ongeval dat in de pers van die tijd breed werd uitgemeten en waar veel over gesproken is omdat twee redders hun leven moesten geven voor de pleziervaart en bovendien bleek na onderzoek ook nog dat de schipper niet de juiste zeekaarten aan
boord had en onvoldoende navigatiekwaliteiten bezat.
1995Heinz SuhrHaaksgrondenDuits vrachtschip gebouwd onder de naam Gabriele Wehr in 1965, later hernoemd als Heinz Suhr. Het schip kwam in juni 1995 bij Texel in de problemen en maakte slagzij. Daarna werd het schip weggesleept, maar tijdens de sleep kapseisde het schip en zonk. De lading bestond uit hout, triplex en hardboard. De vrachtvaarder lig op ca. 17 meter diepte.
%d bloggers liken dit: