Op de bodem van het getijdegebied Haaksgronden liggen nog veel scheepswrakken uit achterliggende eeuwen. Vooral in de VOC periode zijn veel schepen vergaan, maar van deze houten schepen is op de zeebodem niets meer terug te vinden. Aan het eind van de 19e eeuw met de opkomst van de stoomvaart, neemt het scheepvaartverkeer door het Marsdiep toe. Het Marsdiep is immers de kortste route om vanuit Engeland of vanuit het Zuiden de Oostzee en de Scandinavische landen te bereiken. Het aantal scheepsongevallen uit deze periode is zeer groot. Als na de oorlogsjaren meer geavanceerde navigatiemiddelen beschikbaar komen neemt het aantal schipbreuken af.

Uit allerlei informatiebronnen heb ik een wrakkenlijst samengesteld (tot 1940). Dit wrakregister is niet volledig, maar geeft wel een aardige indruk van de kleine en grote scheepsrampen die in het zeegebied Haaksgronden hebben plaatsgevonden.

%d bloggers liken dit: