De zomer van 1816 was al bijzonder vanwege de nachtvorst in de maand juni. Maandag 10 juni was een frisse dag en bovendien stond er een redelijke wind. Dit alles weerhield de inwoners van Huisduinen niet om op de dijk uit te kijken naar een bijzonder vaartuig die door het Schulpengat op weg was naar de haven van Nieuwediep. De Lady of de Lake die de Huisduiners langs zagen stomen, moet waarschijnlijk het eerste stoomschip zijn geweest dat door het Schulpengat kwam. De techniek om schepen met door stoom aangedreven schoepenwielen onafhankelijk van de wind voort te stuwen was nieuw. De toeschouwers vanaf de dijk konden zien hoe de Lady zich dapper tegen de wind in op stapvoet snelheid koers zette naar de haven van Nieuwediep. De raderstoomboot liep in 1814 bij John Gray in het Schotse Kincardine van de stapel en was uitgerust met een 24 pk James Cook stoommachine, maar nog wel met een romp van hout. Dit type raderstoomboten werden vooral ingezet als pendelboot op de rivieren. Ongeveer twintig jaar later, rond 1835, zouden de raderstoomboten ook varen op de Rijn. Rond 1870 kwam de echte stoomvaart op gang voorzien van een ijzeren romp.

De Lady die op 10 juni de haven van Nieuwediep inliep, was de vorige dag vertrokken vanuit de haven van het Engelse Yarmouth en op weg naar Hamburg om daar ingezet te worden als pakket en passagiersboot over de Elbe tussen Cuxhaven en Hamburg. De Lady kon ongeveer 40 reizigers vervoeren in het scheepsruim een ‘fraai en verlicht’ vertrek, volgens de Bataafse Courant van 12 juli 1816. De redactie doet in een drie koloms artikel uitvoerig verslag van alle technische specificaties van de Lady, die schijnbaar moeiteloos terwijl de eb-wateren met grote snelheid wegstroomden en de noordwestelijke wind de zee hoger dan gewoonlijk had opgezet, in de haven van Nieuwediep kon aanmeren. De rust en de gemakken, die de reizigers op zulke soort van transport-vaartuigen of pakketboten ondervinden moeten, door derzelver zachte en uniforme beweging, schynt zeer aanmerkelyk te meeten zyn, in vergelyking van de kwelling en ongemaken, die doorgaans ondervonden worden by de laverende en beurteling over zy hellende bewegingen der gewone zeilschepen, aldus de redactie.

De Lady of the Lake heeft na enkele dagen de haven van Nieuwediep verlaten en is gebruikt als pendelboot op de Elbe tussen Cuxhaven en Hamburg. De vissers in Hamburg waren sceptisch. Ze vreesden dat het geluid van de raderboot de vissen zouden verdrijven. Op 24 juni 1817 keerde de Lady of the Lake terug naar Schotland en werd gebruikt als pakketschip op de Forth.

%d bloggers liken dit: