Het leven van Klaas Duit is een aaneenrijging van allerlei reddingsacties die hij heeft ondernomen vanaf Huisduinen. Duit is een vletterman die met zijn eenvoudige sloep veel schipbreukelingen heeft weten te redden. Klaas Duit is een zwemmend redder. Een aantal reddingacties heeft hij zwemmend gedaan door een lijn vanaf het strand naar het schip over te brengen of door schipbreukelingen uit het water te halen. Vanaf 1843 waarin de de eerste reddingactie plaatsvond waar Duit deel van uitmaakte, tot zijn pensionering in 1882 is Duit betrokken geweest bij tal van acties.

C. van der Hilst, een nazaat van Klaas Duit heeft in 1896 een boekje uitgebracht over het leven van Klaas Duit. De gebeurtenissen bij de reddingacties die in dit boekje worden beschreven wijken nog wel eens af van de krantenberichten. De reddingactie van de Vestia in 1843 wordt door Van der Hilst anders beschreven dan het krantenbericht uit die tijd.

%d bloggers liken dit: