Deze kaart laat het zeegebied De Haaksgronden zien omstreeks 1908. De zandplaat Onrust is hier nog een eiland en zal zich later verhelen met de Hors op Texel. Ook de Razende Bol zal zich verhelen met naastliggende zandplaten en wordt dan Noorderhaaks genoemd, al blijft het puntje van Noorderhaaks nog steeds Razende Bol heten. Ook de tussenliggende zeestraten en doorgangen zijn in de loop van de jaren aan grote veranderingen onderheving. Door de getijdewisselingen en stromingen is het hele zeegebied voortdurend aan veranderingen onderhevig.