BESTELLEN

Aan het eind van de 19e eeuw trekken veel Urker families weg van het eiland vanwege de slechte werk- en leefomstandigheden. Sommigen gaan wonen en werken in IJmuiden, anderen vertrekken naar de Zaanstreek. Er zijn ook families die oversteken naar het uiterste puntje van Noord-Holland: Den Helder. Ze gaan wonen in de Visbuurt, een arme volksbuurt. Deze Urker vissers nemen niet alleen hun eigen botter en gezin mee, maar ook hun tradities en hun orthodox-gereformeerd geloof. In Haaksgronden gaat Ben Post op zoek naar de geschiedenis van deze Urker vissers – zijn voorvaderen. Vissers die vissen bij Haaksgronden, het gevaarlijke zeegebied dat alles doet veranderen.

RECENSIES HAAKSGRONDEN

Helderse Courant op 9 november 2017

Levend verleden historische vereniging Den Helder

%d bloggers liken dit: