Bescherming wrakken door kustwacht

Het ministerie van OCW werkt samen met de Kustwacht voor het beschermen van scheepswrakken
GEPUBLICEERD OP 22-07-2021 10:00
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is een samenwerking gestart met de Kustwacht voor de bescherming van het maritieme erfgoed in het Nederlandse deel van de Noordzee. Het maritieme erfgoed betreft scheepswrakken die extra toezicht behoeven vanwege archeologische en historische waarde. Voor het in stand houden van deze scheepswrakken is toezicht en handhaving van belang.

https://www.kustwacht.nl/nl/nieuws/bescherming-scheepswrakken