Bescherming wrakken door kustwacht

Het ministerie van OCW werkt samen met de Kustwacht voor het beschermen van scheepswrakken
GEPUBLICEERD OP 22-07-2021 10:00
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is een samenwerking gestart met de Kustwacht voor de bescherming van het maritieme erfgoed in het Nederlandse deel van de Noordzee. Het maritieme erfgoed betreft scheepswrakken die extra toezicht behoeven vanwege archeologische en historische waarde. Voor het in stand houden van deze scheepswrakken is toezicht en handhaving van belang.

https://www.kustwacht.nl/nl/nieuws/bescherming-scheepswrakken

Expositie Gezonken Reddingen

Het Nationaal Reddingmuseum heeft de verhalen van zeven scheepswrakken en de legendarische reddingsacties die bij het vergaan van deze schepen op de Haaksgronden gemoeid waren verwerkt in de prachtige expositie Gezonken Reddingen. De expositie bevat een zee aan informatie over alle gezonken schepen in dit verraderlijke gebied. Deze informatie wordt vormgegeven op een unieke interactieve wrakkenkaart. Met prachtige beelden, geluiden en een wereld boven- en onderwater verwondert deze expositie iedereen. Een unieke expositie in een uniek museum. Deze expositie is mogelijk gemaakt door de samenwerking met onder andere de Northseadivers, Periplus Archeomare, Kaap Skil en het Marinemuseum. Zij hebben geholpen met de gegevens van de wrakken en de objecten die zijn opgedoken en nu te zien in de tentoonstelling.